Ervaring

ACERNUM Consulting kan in de persoon van drs Ch.P. (Chris) van Overbeeke RA bogen op jarenlange internationale ervaring in een grote diversiteit van sectoren. Waaronder Financial Services, Entertainment en ICT. Dhr van Overbeeke heeft ervaring opgedaan als openbaar accountant (Registeraccountant), project manager en als CFO van verschillende ondernemingen waaronder een aan de EURONEXT genoteerd fonds. Werkzaamheden omvatten daarbij ondermeer:

 • de integrale conversie naar International Financial Reporting Standards (IFRS) van de geconsolideerde jaarrekening van TIE Holding NV (EURONEXT)
 • diverse multicurrency consolidaties, waaronder 10 jaar lang zeer intensieve rol bij de hoogcomplexe internationale consolidatie van AEGON NV, een van de grootste verzekeringsmaatschappijen ter wereld met een balanstotaal van ruim EUR 300 miljard maar ook ID&T met ruim 40 operationele entiteiten
 • US GAAP conversies en SEC Filings (Form 20-F en Form 6K)
 • SOX404 implementatie
 • het financieel beheer voeren over een complexe bedrijfsstructuur met meerdere sterk verschillende business modellen en producten
 • meerdere acquisitietrajecten waaronder de acquisities van Transamerica en Providian door AEGON NV
 • omvangrijke capital markettransacties waaronder de emissie van perpetuals, corporate bonds, convertible bonds en aandelenemissies
 • het oprichten van rechtspersonen in Brazilië, Verenigde Staten en Australië
 • het ontwerpen van internationale fiscale structuren met transfer pricing -en financieringsissues
 • de run off van de internationale volmachtcontracten van Goudse Verzekeringen NV
 • de selectie en implementatie van meerdere rapportage ondersteunende oplossingen
 • de selectie van een efficiency ondersteunende procurement oplossing

 

De heer Van Overbeeke was 15 jaar lang werkzaam als openbaar accountant bij Ernst&Young, een van de grootste professionele dienstverleners wereldwijd.

Cliënten Financiële Sector

Bij Ernst & Young was hij  met name werkzaam binnen de sector financiële instellingen, specialisatie verzekeringsindustrie en bediende cliënten als:

 • AEGON NV (Den Haag)
 • AXA Leven NV (Utrecht)
 • Zurich Leven NV (Den Haag)
 • Stichting ABN AMRO Pensioenfonds (Amsterdam)
 • Robein Leven NV (Den Haag)

Cliënten Culturele Sector

Daarnaast bestond zijn portefeuille uit een aanzienlijk aantal Culturele Instellingen, zoals:

 • Stichting De Koninklijke Schouwburg (Den Haag)
 • Stichting Het Nationale Toneel (Den Haag)
 • Stichting Residentie Orkest (Den Haag)

Overige Cliënten

Overige cliënten omvatten ondermeer:

 • Marketingonderzoeksbureau IPM (Rotterdam)
 • O’Neill merkeigenaar en exploitant Joint Services International
 • Sociaal Economische Raad

Door deze jarenlange en uitgebreide werkervaring heeft dhr. Van Overbeeke, naast financiële kennis, een brede ervaring opgedaan met relevante notariële, fiscale, actuariële en juridische onderwerpen.

 

 

Deel deze site